SERVICE

Vi erbjuder service inom dessa områden

Service VVS

Normal VVS-service består i att vi utför service/reparationer av vattenblandare, toaletter, vattenanläggningar och avloppsanläggningar. Serviceavtalet utformas utifrån den omfattning som krävs och som ni önskar.

Service värmepumpar

Vi har väldigt lång och samlad erfarenhet av värmepumpar då detta funnit inom företagets väggar i mer än 30 år och erbjuder serviceavtal vad gäller alla typer av värmepumpar.

Vi har avancerad utrustning för framtagning av fullständiga prestanda hos värmepumpar. Även enklare mätningar av värmepumpsanläggningar görs för att i ett tidigt skede kunna förutse missförhållanden.
iphone white

Service injustering

Vi utför injustering av värme och kylanläggningar som är i obalans, alla ägare av fastigheter stora som små är välkomna. Detta för att få bättre komfort och lägre driftsekonomi.

Service fjärrvärmeanläggningar

Vi har kunskaper att sänka energiförbrukningen i er anläggning. Vi hjälper er med optimering och injustering av värmeanläggningen och värmesystemet, bland annat genom att effektivisera ert värmesystem, tillvarata överskottsvärme och minimera drivenergin till cirkulationspumpar.

KONTAKTA OSS

Sundåsens Rör AB
Brogatan 30
892 34 Domsjö

Telefon: 0660-513 13

E-post: info@sundasensror.se

DIREKTKONTAKT

Jan Norberg
Mobil: 070-378 40 15
E-post: jan@sundasensror.se

Tony Norberg
Mobil: 070-378 40 13
E-post: tony@sundasensror.se

Alexander Carlsson
Mobil: 070-378 40 33
E-post: alexander@sundasensror.se

ROT-AVDRAGET

Villaägare och bostadsrättsinnehavare får göra ett skatteavdrag med 30 % på belopp upp till maximalt 50 000 kronor. ROT-avdraget är ett sätt som gör det möjligt för personer som anlitar företag för att bygga om sitt hushåll att få reduktion på skatten genom att man betalar delar av kostnaden för arbetet.

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

Image
© 2024 Sundåsens Rör AB. Alla Rättigheter Reserverade.